Verantwoording

Stichting De Fiets van Oma heeft geen winstoogmerk. Donaties worden volledig ingezet om de dienstverlening in stand te houden (onderhoud van de duofiets en de stalling en onvermijdbare uitgaven zoals de kosten van een bankrekening en website). We sparen zodat op termijn een nieuwe duofiets kan worden gekocht. Voor de stalling wordt geen huur betaald. Onze financiële huishouding is hier in te zien.

Verantwoording 2018 – begroting 2019

Verantwoording 2017 – begroting 2018

Verantwoording 2016 – begroting 2017

Financieel verslag 2015 – begroting 2016